• Impressum

Ansvarig för innehållet (utgivare)

Anne-Kathrin Schlegel

Skolvägen 6

79015 Sundborn
Telefon 070-2796959

Design och Realisierung

Anne-Kathrin Schlegel och

Hemsida 24 (www.hemsida24.se)

Ansvarsfrihet

Länkar till externa informationskällor är märkta med öppnandet av ett nytt browserfönster. Ansvaret för innehållet på dessa sidor ligger hos de enskilda providers.

Utgivaren har inget inflytande på innehåll eller design på en sida som nås via en extern länk och kan inte heller ta på sig ansvaret för detta. Härmed distanserar vi oss uttryckligen från dessa innehåll.

     GDPR

Alla personuppgifter som hanteras i företaget sparas enbart i syfte att kunna driva företaget och på laglig grund enligt bokföringslagen i 7 år och blir därefter eller tidigare på enskild begäran förstörda. Inga personuppgifter delas till tredje part om inte båda berörda parter är införstådda med detta. Känsliga personuppgifter är skyddade via anonymisering och lösenord.

     GDPR