Människan är en i sig själv sluten helhet; hon existerar ständigt på tre olika plan:

 

  • Det mentala planet
  • Det emotionella planet
  • Det fysiska planet

Dessa tre plan är hirarkiskt uppbyggde både i sig och i förhållande till varandra. De är även i hög grad beroende av varandra.

 

Sinne, känslor & kropp
Sinne, känslor & kropp

Det mentala planet är viktigast för människans existens. Här sker avgörande funktioner som uttrycker det som gör oss till människa.

 

Det emotionella planet är efter sinnesplanet det nästviktigaste.

 

Det fysiska planet är - trots dess obestridda betydelse - innanför denna hirarki det yttersta och minst viktiga planet.