Priser homeopatisk behandling

               

Tjänst                               Pris i kr     Pris i kr reducerat* Tid samtal
Första konsultation 1200 1000 2-3 timmar
Pers. träff I 700 600 upp till 90 min
Pers. träff II 500 400 upp till 60 min
Rådgivning tel/e-post 200 150 upp till 30 min

  

        
*reducerat pris för barn, studenter, arbetssökande, pensionärer, familjanhöriga

Utanför öppettiderna plus lördagar, söndagar och röda dagar debiteras priset i raden ovanför

Överenskommelse om priset sker innan behandlingen.


Betalning sker via inbetalning på konto eller kontant i anslutning till varje behandling.

På klientens önskemål kan ett kostnadsfritt församtal erbjudas.