Utgångsmaterial (ursubstanser) för homeopatiska läkemedel

Exempel

 

 

Planter:

 • slåttergubbe → Arn.
 • tusensköna → Bell-p.
 • kamomill → Cham.
 • backsippa → Puls.
 • flugsvamp → Agar.

 

Djur:

 • indisk kobra → Naja
 • honungsbi → Apis.
 • bläckfisk → Sep.
 • spansk fluga → Canth.
 • tarantula → Tarant.

 

Mineraler och metaller:

 • koksalt → Nat-m.
 • arsenik → Ars.
 • svavel → Sulph.
 • kvicksilver → Merc.
 • kisel → Sil.

 

Nosoder (steriliserade humana och animaliska sjukdomsprodukter, sekret, vävnad):

 • sekret av gonorrhoe → Med.
 • sekret av syphilis → Syph.
 • sekret av öppen skabb → Psor.