Om klassisk homeopati

 

Redan Hippokrates som levde kring 400 f.K. och senare Paracelsus (1493 - 1541) kände till den homeopatiska principen att det som orsakar sjukdom i en frisk person kan bota samma sjukdom i en sjuk person (Lika botar lika).

Klassisk homepati som grundades av den tyska läkaren Samuel Hahnemann (1755 - 1843) baserar på experiment och användning och har utvecklats och optimerats under de senaste två århundraden.

Klassisk homeopati är en empirisk medicinsk vetenskap som följer naturlagar och botar både akuta och kroniska besvär genom specifika läkemedel som stimulerar de individuellt rubbade självläkningskrafter

 

 

 

Homeopathy cures a larger percentage of cases than any other method of treatment and is beyond doubt safer and more economical, and the most complete medical science."

 

from the All India Medical Conference, 1968 Mahatma Gandhi