• Klassisk HomeopatiJo, det homeopatiska mötet 
är också ett sätt att glömma tiden.
Ett möte med sanningen
i berättelsen 
och det uppriktiga arbetet med
att hitta medicinen
med samma berättelse.


''''''''''''''''

Inspiration av Susanna Erb:

Kom ut ur detta gamla spel.

Nu gäller: kärlek gör dig hel!
Och allt som inte kärlek var.

Det skickar vi samt kommentar

Till denna gamla värld tillbaks.

Sen bit för bit vi föres strax

Mot det som en gång dimma var.

Och firar oss och alla dar.

(utgivarens översättning från tyska)