Organsystemens

hirarki

 

 

Mentala planet

Emotionella planet

Fysiska planet

 

 

 

 

 

Mentalt plan 

 

Fullständig sinnesförvirring

Destruktiv delirium

Paranoida idéer och tvångssyndrom

Hallucinationer (vanföreställningar)

Lethargi (sinnesfrånvaro)

Apati (tröghet, förvirring)

Koncentrationsproblem

Glömska

Förströddhet

 

 

 

 

Emotionelt plan 

 

Depression med självmordstendens 

Apati, likgiltighet (passivitet)

Nedstämdhet, missmod

Plågsam ångest

Sorg 

Fobier (fruktan)

Ångest 

Irritation 

Missnöje

 

 

 

Fysiskt plan

 

Nervsystem
Cirkulationssystem
Endokrina störningar
Matsmältningsorgan
Andningsorgan
Utsöndringsorgan
Fortplantningsorgan
Skelett
Muskler
Hud

 

Det mentala planet föreställer det mest viktiga, och det fysiska planet det minst viktiga plan. Inom var och en av dessa plan avtar symptomens hotfulla karaktär uppifrån och ner.

Symptomarnas tyngdpunkt finns på ett speciellt ställe. Med tiden kan den förskjutas (antingen genom flera sjukdomsframkallande influenser eller genom undertryckande respektive läkande behandling).

Stannar tyngdunkten i samma plan, kan den förskjutas uppåt eller neråt. Vid förskjutning till ett annat plan flyttar den till vänster vid försämring, till höger vid förbättring.