Yoga Nidra - yogisk sömn - är en form av meditation, där kroppen sover medan medventandet är vaket och alert.
Bildkälla:
https://i.ytimg.com/vi/E4fO1istXvo/maxresdefault.jpg

Yoga Nidra
under planering