Definition av hälsa (Georgos Vithoulkas)

Mental hälsa Emotionell hälsa Fysisk hälsa
  • Klara uttryck
  • Logiska tankar
  • Konstruktiv användning av de mentala färdigheterna även för medmänniskors välmående
  • Dynamisk balans
  • Belåtet lugn
  • Obegränsad fysisk välbefinnande
 ↓  ↓  ↓
FRIHET FRÅN EGOISTISKA MÅLSÄTTNINGAR

FRIHET FRÅN NEGATIVA KÄNSLOR

(att inte behärskas av och uttrycka dem) 

FRIHET FRÅN SMÄRTA OCH LIDANDE