Läkemedelsprövning

 

 

 

Samuel Hahnemann prövade många läkemedel genom flera år. För att kunna observera utan att behöva ta hänsyn till sjukdomstillstånd gav han läkemedlen till friska personer och observerade de framträdande symptomen:

 

- fysiska besvär, smärtor,

- förnimmelser, sinnesstämningar, känslor,

- drömmar, känsligheter,

- begär, aversioner

 

och mycket annat som han själv och provpersonerna kunde iaktta.

 

Symptomen som orsakades på alla tre plan skrevs upp med exeptionell noggrannhet och det inkluderades även symptom som botades av läkemedlet i sjuka personer.

 

Flera läkemdel prövades av hans efterträdare, och i dag är fler än 2000 substanser utforskade inom homeopatin.

 

 

 

 

 

 

Läkemedelsprövningen på friska individer ligger till grund för homeopatin. Genom denna metod upptäcks varje läkemedels speciella läkekraft via enkel observation.