Läkningsprocessen

Läkningsprinciper

 

Under läkningsprocessen försvinner inte nödvändigtvis alla symptom samtidigt, läkningsprocessen sker i en specifik ordning. Några patienter får efter intag av läkemedlet en läkningskris; vissa symptom blir plötsligt värre medan andra lindras.

 

 

Herings lag

 

Under homeopatisk behandling eftersträvas att symptomen försvinner:

 

A Inifrån och ut

B Uppifrån och ner

C I omvänd ordning av deras uppkomst

 

 

A: Läkandet påverkar först livsviktiga funktioner för att sedan övergå till de mer ytliga funktionerna. Det betyder att symptom som drabbar viktiga organ såsom hjärtat och hjärnan förbättras först medan mindre viktiga symptom såsom på huden i allmänhet läker ut sist.

Lider en människa inte bara av fysiska men också av emotionala symptom, förbättras problemen på det emotionala planet först innan även de fysiska kan gå tillbaka.

 

B: Läkningsprocessen fortskrider från de övre kroppsdelarna till de nedre. Därför kommer ett hudutslag först dra sig tillbaka från överkroppen innan det blir en ändring på benen.

 

C: Detta fenomen observeras främst vid behandling av kroniska sjukdomar. Det kan alltså uppstå symptom som man känner igen från förut och som möjligtvis har undertryckts genom skolmedicinsk terapi.